defektoskopia
ziarenie

 

magnet

ut

rtg

Certifikaty

gama

 

Spoločnosť DEFEX, s.r.o. vznikla v r. 2012. Tvoria ju pracovníci s takmer 15-ročnými skúsenosťami
v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT). Pracovníci sú kvalifikovaní a certifikovaní v stupňoch 1 až 3
v súlade s STN EN 473, podľa nariadenia vlády 576/2002 o postupoch posudzovania zhody
na tlakové zariadenia v súlade so smernicou 97/23/EC